„Největším svalem vítěze je jeho srdce.“

Pomůžu Vám zlepšit Vaši tělesnou kondici. Na základě Vaší sportovní historie, somatotypu, zdravotního stavu, časových možností i pohybových omezení.

Spolu sestavíme jídelníček, který splní Vaše požadavky, ať už chcete přibrat, anebo zhubnout. Jídlo by pro Vás mělo zůstat radostí, ale hlavně součástí Vašeho života.

Robin Thiele foto